Декларации по чл.49,ал.1,т.1 от ЗПК

Декларации по чл.49,ал.1,т.1 от ЗПК

Scan2023-12-29_090948

Списъци и заповеди

Списъци и заповеди

Заличени лица публ. Бойница Зап. 151 от 17.10.2023 г отказ вписване в изб. сп. на Радмила Зап. 152 от 17.10.2023 г отказ вписване в изб. сп. на Галина

Заповед 146

Заповед 146

Зап. 146 от 16.10.23 г отказ обр. П СИК Бойница

Заповед дежурства

Заповед дежурства

Зап. 143 дежурства на 14.10.2023 г

Заповед агит-материали

Заповед агит-материали

Зап. 139 от 26.09.2023 г агит. матер. Бойница