Заповеди за образуване на СИК и места за лепене на списъците за МИ на 27.10.2019 г

Заповеди за образуване на СИК и места за лепене на списъците за МИ на 27.10.2019 г

Заповеди 157 и 158 МИ Бойница

Информация за видовете избор на МИ в община Бойница

Информация за видовете избор на МИ в община Бойница

Информац. за видовете избор на МИ в община Бойница

Покана за консултации

Покана за консултации

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ МИ 2019 Г

Списък заличени избиратели ЕП Бойница

Списък заличени избиратели ЕП Бойница

Списък заличени избиратели ЕП Бойница

Разяснителна кампания на ЦИК за избори ЕП 2019

Разяснителна кампания на ЦИК за избори ЕП 2019

Видео клипове с разяснение на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video