Списък заличени избиратели ЕП Бойница

Списък заличени избиратели ЕП Бойница

Списък заличени избиратели ЕП Бойница

Разяснителна кампания на ЦИК за избори ЕП 2019

Разяснителна кампания на ЦИК за избори ЕП 2019

Видео клипове с разяснение на следния линк: https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video

Заповед агитационни материали

Заповед агитационни материали

Зап. 83 агит. м. Бойница

Избирателни списъци част I

Избирателни списъци част I

Избирателен списък част I Избирателен списък част I

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦ СЪСТАВИ СИК 2019 ИЗБОРИ ЕП