ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЗА МИ 2019

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЗА МИ 2019

Изтегли архив

Покана за консултации

Покана за консултации

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК В ОБЩИНА БОЙНИЦА

Заповеди за образуване на СИК и места за лепене на списъците за МИ на 27.10.2019 г

Заповеди за образуване на СИК и места за лепене на списъците за МИ на 27.10.2019 г

Заповеди 157 и 158 МИ Бойница

Информация за видовете избор на МИ в община Бойница

Информация за видовете избор на МИ в община Бойница

Информац. за видовете избор на МИ в община Бойница

Покана за консултации

Покана за консултации

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ МИ 2019 Г