Избир. с-ци за обявяв. за избори за НС на 04.04.2021 г в община Бойница

Избир. с-ци за обявяв. за избори за НС на 04.04.2021 г в община Бойница

Изтегли

Покана консултации

Покана консултации

ПОКАНА КОНСУЛТ. СИК БОЙНИЦА

Заличени лица от списъците за МИ 2019 г

Заличени лица от списъците за МИ 2019 г

Заличени лица от списъците за МИ 2019 г 05-03-00

Заповед и избирателни списъци

Заповед и избирателни списъци

Зап. 170 агит. матер. Избирателен списък част II за МИ 2019

Линкове предизборна кампания

Линкове предизборна кампания

> https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video > https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners