СЪОБЩ. УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ПО ЕЛ. ПОЩА

СЪОБЩ. УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ПО ЕЛ. ПОЩА

СЪОБЩ. УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ПО ЕЛ. ПОЩА

Видеоклипове в страницата на ЦИК

Видеоклипове в страницата на ЦИК

Линк разяснителна кампания https://www.cik.bg/ns2021/campaign/video

Гласуване на лица под карантина

Гласуване на лица под карантина

Изтегли

Зап. 35 поставяне  на агитац. матер. в община Бойница

Зап. 35 поставяне на агитац. матер. в община Бойница

Зап. 35 поставяне на агитац. матер. в община Бойница