List/Grid

Референдум 2013 Публикувано в Референдум 2013

Информационен лист

Информационен лист

От Областна администрация Видин: Информационен лист.pdf

Избирателен списък

Избирателен списък

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г. (по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН №… Виж повече »

Избирателен списък

Избирателен списък

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (за публикуване на интернет страницата на общината) за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г. (по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН №… Виж повече »

Покана за консултации

Покана за консултации

О Б Щ И Н А – Б О Й Н И Ц А ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 3840 – Бойница, ул. “ Георги Димитров “ № 1 Изх. № 05.12.2012 г…. Виж повече »

П О К А Н А

П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.7, АЛ.4 ОТ ЗПУГДВМС И ЧЛ.34, АЛ.2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, НА 12.12.2012Г. ОТ 10,00 ЧАСА В КАБИНЕТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО… Виж повече »