List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Документация ел. ен. 2018-20

Документация ел. ен. 2018-20

Изтегли архив документи

Процедура по зимно почистване 2018

Процедура по зимно почистване 2018

Изтегли архив документи ZAPOVED UDALZHAVANE-2017 г – 11.12.17 Договор зимно почистване – 01.09.18

Поръчка горива 2017

Поръчка горива 2017

Възл. поръч. горива 2017 (1) – 13.01.17 Борсов дог. горива 2017 – 19.09.17

Решение по ЗОП

Решение по ЗОП

Решение по ЗОП горива

Проект за управление на риска

Проект за управление на риска

Договор – 27.10.17 обявление за удължаване срока за получаване на оферти – 27.09.17 Изтегли архив документи Протокол – 09.10.17