List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Договор горива 2016-17 г

Договор горива 2016-17 г

Изтегли договор

Горива 2016-2017 г

Горива 2016-2017 г

Изтегли архив документи Изтегли протокол и заповед – 19.01.16

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси” 2014-2020 г

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

През м.май 2015 година в община Бойница стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, съфинансирана… Виж повече »

Документи зимно почистване 2016

Документи зимно почистване 2016

Изтегли комплект документи Решение №136 зимно почистване 2016 – 04.01.2016 г Договор зимно почистване 2016 – 20.01.2016 г

Ремонт на път Раброво-Каниц 2015

Ремонт на път Раброво-Каниц 2015

Изтегли протокол PDF – 30.03.15 Изтегли договор PDF – 19.06.15