List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Разяснение по ОП Снегорин

Разяснение по ОП Снегорин

Въпрос2

Разяснение по ОП Снегорин

Разяснение по ОП Снегорин

Разясн. по ОП СНЕГОРИН

Р Е Ш Е Н И Е № 83 с. Бойница, 03 юли 2018 год. по ОП Ел. енергия

Р Е Ш Е Н И Е № 83 с. Бойница, 03 юли 2018 год. по ОП Ел. енергия

Р Е Ш Е Н И Е № 83 с. Бойница, 03 юли 2018 год. за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител по ЗОП… Виж повече »

Храни 2018-2020 г

Храни 2018-2020 г

Изтегли архив документи Решение 25.07.18 Реш. 2019 ХРАНИ Бойница-18.03.19 Реш. 198 от 05.11.20 19 г прекр. храни Бойница

Документация покриви

Документация покриви

Изтегли архив документи Разяснения покриви – 28.06.18 Решение – 25.07.18 Dogovor 30/31.08.18