List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Документация ремонт сгради 2019

Документация ремонт сгради 2019

изтегли архив Пис.Разяснения Писмени разяснения 2 – 08.03.19 Прот.Реш.сгради2019 – 05.04.19 Дог.сгради2019 – 17.05.19

Строително разрешение 2018

Строително разрешение 2018

Стр.Разрешение 2018

ДОГОВАРЯНЕ СНЕГОЗАЩИТНИ ЩИТОВЕ-ОГРАДИ

ДОГОВАРЯНЕ СНЕГОЗАЩИТНИ ЩИТОВЕ-ОГРАДИ

Изтегли архив документи Реш,Докл.Протокол СПлатна – 21.02.19 Дог.СПлатна – 09.04.19

ОП “СНЕГОЗАЩИТНИ ЩИТОВЕ /ОГРАДИ/”- ПРЕКРАТЕНА

ОП “СНЕГОЗАЩИТНИ ЩИТОВЕ /ОГРАДИ/”- ПРЕКРАТЕНА

Изтегли архив документи Решение ПРЕКРАТЯВАНЕ Снег.платна

Обява удължаване срока ЗП 2019 г.

Обява удължаване срока ЗП 2019 г.

Обява удъл. срока ЗП 2019 г. (1)