List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Процедура СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЦНСТ Бойница 2020

Процедура СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЦНСТ Бойница 2020

Изтегли документи

Решение храни 2020-2021

Решение храни 2020-2021

Реш. 47 за избор на изпълн. храни 20-21 г Бойница

Уведомление

Уведомление

Уведомление – жребий

ХРАНИ 2020-2021 БОЙНИЦА  ОП

ХРАНИ 2020-2021 БОЙНИЦА ОП

Изтегли

Документация ел. енергия 2020-21 г

Документация ел. енергия 2020-21 г

Изтегли архив Докементи избор на изпълнител ел. енергия Бойница – 01.08.19 Решение 160 ОП ел. ен. 2020-2021 г Бойница – 27.08.19