List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Процедура ОП улици етап II А

Процедура ОП улици етап II А

Протокол и Решения избор Изпълнител Улици етап II A Бойница – 16.04.2020 г Дог.40 мост-11.05.2020 г.-19.05.2020 г Дог.39 път-11.05.2020 г.-19.05.2020 г Дог.38 улици-11.05.2020 г.-19.05.2020 г Доп. спор.1-10.08.2020 г. към дог…. Виж повече »

Съобщение отваряне на цени улици Бойница

Съобщение отваряне на цени улици Бойница

Съобщение отваряне на цени улици Бойница

Писмени разяснения улици 2020

Писмени разяснения улици 2020

Писм. разясн. улици 2020 Бойница

Решение и договор изпълнение ЦНСТ

Решение и договор изпълнение ЦНСТ

Решение изпълнител ЦНСТ Бойница Дог.Изп.ЦНСТ-06.04.2020 г

ОП Горива 2021-2024

ОП Горива 2021-2024

ОП ГОРИВА 2021-2024 Г БОЙНИЦА