List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

До “”ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ ДОВЕРИЕ” АД Документ PDF

ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

О Б Я В А Община Бойница, обл. Видин, ул. „ Г.Димитров „ № 1, тел. 0938-98802 , факс 09333-2436 О Т К Р И В А Конкурс по реда… Виж повече »

ЗА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ДО ВСИЧКИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. БОЙНИЦА – ІІ ЕТАП –… Виж повече »

Открита процедура за възлагане на  обществена поръчка по ЗОП

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

Р Е Ш Е Н И Е № 22 с. Бойница, 04 март 2014 г На основание чл. 7, ал. 1, чл. 16, ал. 8, във връзка с чл.14, ал.3,… Виж повече »

Публична покана по проект на Община Бойница

Публична покана по проект на Община Бойница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Възложител: Община Бойница Адрес: с.Бойница – 3840, ул. “Георги Димитров” № 1, обл.Видин Място за контакт: Община Бойница, тел.0938 98 802 Лице за контакт: Анета Стойкова Генчева Email:… Виж повече »