List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Обществена поръчка

Обществена поръчка

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ ,,ОБЩИНА БОЙНИЦА – ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В МОБИЛНОСТ И ДОСТЪП ДО КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ”: – Преустройство на двуетажна сграда в с. Бойница… Виж повече »

Процедура. Периодична доставка на горива

Процедура. Периодична доставка на горива

Възложител: Община Бойница Адрес: с.Бойница – 3840, ул. “Георги Димитров” № 1, обл.Видин Място за контакт: Община Бойница, тел.0938 98 802 Лице за контакт: Анета Стойкова Генчева Email: boinica@mail.orbitel.bg, факс… Виж повече »

Публична покана

Публична покана

Възложител: Община Бойница Адрес: с.Бойница – 3840, ул. “Георги Димитров” № 1, обл.Видин Място за контакт: Община Бойница, тел.0938 98 802 Лице за контакт: Анета Стойкова Генчева Email: boinica@mail.orbitel.bg, факс… Виж повече »