List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Документация по обществена поръчка за доставка на ел. енергия

Документация по обществена поръчка за доставка на ел. енергия

Доставка на електрическа енергия през 2016-2018 година за сградите общинска собственост и улично осветление на територията на община Бойница. Изтегли документи Изтегли Протокол 1 – 27.06.15 Изтегли Протокол 2 –… Виж повече »

Документация храни 2016 г. /ПРЕКРАТЕНА!/

Документация храни 2016 г. /ПРЕКРАТЕНА!/

Архив документи – Решение

Договор горива 2016-17 г

Договор горива 2016-17 г

Изтегли договор

Горива 2016-2017 г

Горива 2016-2017 г

Изтегли архив документи Изтегли протокол и заповед – 19.01.16

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси” 2014-2020 г

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

През м.май 2015 година в община Бойница стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, съфинансирана… Виж повече »