List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси” 2014-2020 г

Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

През м.май 2015 година в община Бойница стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, съфинансирана… Виж повече »

Документи зимно почистване 2016

Документи зимно почистване 2016

Изтегли комплект документи Решение №136 зимно почистване 2016 – 04.01.2016 г Договор зимно почистване 2016 – 20.01.2016 г

Ремонт на път Раброво-Каниц 2015

Ремонт на път Раброво-Каниц 2015

Изтегли протокол PDF – 30.03.15 Изтегли договор PDF – 19.06.15

Бели петна и свободни мери

Бели петна и свободни мери

Бели петна архив документи – изтегли. Свободни мери архив документи – изтегли

Отдаване под наем на земя частна общинска собственост

Отдаване под наем на земя частна общинска собственост

О Б Я В А ОТНОСНО: Отдаване под наем на земя частна общинска собственост, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, чрез публичен търг с явно наддаване. На основание Решения № 21/16.04.2015… Виж повече »