List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Бели петна и свободни мери

Бели петна и свободни мери

Бели петна архив документи – изтегли. Свободни мери архив документи – изтегли

Отдаване под наем на земя частна общинска собственост

Отдаване под наем на земя частна общинска собственост

О Б Я В А ОТНОСНО: Отдаване под наем на земя частна общинска собственост, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, чрез публичен търг с явно наддаване. На основание Решения № 21/16.04.2015… Виж повече »

Договор зимно почистване 2015

Договор зимно почистване 2015

Изтегли PDF

Документация по процедура за ОУПО Бойница

Документация по процедура за ОУПО Бойница

Изтегли архив комплект документи Протокол № 1 – 00192-2015-0001-Бойница – 04.06.15 Протокол № 2 – 00192-2015-001-Бойница – 17.06.15 Протокол № 3 – 00192-2015-001-Бойница – 01.07.15 Съобщение – 17.06.15 Решение №50… Виж повече »

Документация път Раброво – Каниц

Документация път Раброво – Каниц

Изтегли архив документи