List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Изтегли документи Изтегли съобщение отваряне цени – 15.06.16 Изтегли Протокол 1 – 14.06.16 Изтегли Протокол 2 – 14.06.16 Изтегли Решение – 11.07.16 Изтегли Договор – 23.08.16

Документация по обществена поръчка за доставка на ел. енергия

Документация по обществена поръчка за доставка на ел. енергия

Доставка на електрическа енергия през 2016-2018 година за сградите общинска собственост и улично осветление на територията на община Бойница. Изтегли документи Изтегли Протокол 1 – 27.06.15 Изтегли Протокол 2 –… Виж повече »

Документация храни 2016 г. /ПРЕКРАТЕНА!/

Документация храни 2016 г. /ПРЕКРАТЕНА!/

Архив документи – Решение

Договор горива 2016-17 г

Договор горива 2016-17 г

Изтегли договор

Горива 2016-2017 г

Горива 2016-2017 г

Изтегли архив документи Изтегли протокол и заповед – 19.01.16