List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Решение по ЗОП

Решение по ЗОП

Решение по ЗОП горива

Проект за управление на риска

Проект за управление на риска

Договор – 27.10.17 обявление за удължаване срока за получаване на оферти – 27.09.17 Изтегли архив документи Протокол – 09.10.17

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Обществена поръчка за Превозвач 2016

- ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 40/22.08.2016 г. Изтегли

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Обществена поръчка за Превозвач 2016

- СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР № 39/22.08.2016 г. Изтегли

Документация ремонт сгради 2017

Документация ремонт сгради 2017

Изтегли архив документи Изтегли съобщение – 07.04.17 Изтегли протокол – 26.04.17 Изтегли заповед класиране – 26.04.17 Договор 59 – 01.06.2017 Анекс 59 – 14.07.2017 Договор 61 – 07.06.2017 Анекс 61… Виж повече »