List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Вътрешни правила по член 8б от закона за обществени поръчки

Вътрешни правила по член 8б от закона за обществени поръчки

Вътрешни правила – изтегли документ PDF

Зимно почистване 2015 г

Зимно почистване 2015 г

Протокол от 12.01.2015 Договор от 28.01.2015

Документация “Поддържане и снегопочистване на пътища”

Документация “Поддържане и снегопочистване на пътища”

Изтегли архив документи

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

До “”ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ ДОВЕРИЕ” АД Документ PDF

ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

О Б Я В А Община Бойница, обл. Видин, ул. „ Г.Димитров „ № 1, тел. 0938-98802 , факс 09333-2436 О Т К Р И В А Конкурс по реда… Виж повече »