List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Поръчка горива 2017

Поръчка горива 2017

Възл. поръч. горива 2017 (1) – 13.01.17 Борсов дог. горива 2017 – 19.09.17

Решение по ЗОП

Решение по ЗОП

Решение по ЗОП горива

Проект за управление на риска

Проект за управление на риска

Договор – 27.10.17 обявление за удължаване срока за получаване на оферти – 27.09.17 Изтегли архив документи Протокол – 09.10.17

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Обществена поръчка за Превозвач 2016

- ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 40/22.08.2016 г. Изтегли

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Обществена поръчка за Превозвач 2016

- СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР № 39/22.08.2016 г. Изтегли