List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Документация храни 2016-2018 г.

Документация храни 2016-2018 г.

Изтегли документация Изтегли протокол – 27.07.16 Изтегли писмо – 01.08.16 Изтегли решение – 29.07.16 Изтегли договор храни – 30.09.16 Изтегли договор хляб – 30.09.16

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Раброво

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Раброво

Изтегли документация Изтегли протокол – 20.05.16 Изтегли съобщение – 30.05.16 Изтегли протокол 2 – 27.05.16 Изтегли протокол 3 – 03.06.16 Изтегли решение – 06.06.16 Изтегли договор – 15.06.16

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Изтегли документи Изтегли съобщение отваряне цени – 15.06.16 Изтегли Протокол 1 – 14.06.16 Изтегли Протокол 2 – 14.06.16 Изтегли Решение – 11.07.16 Изтегли Договор – 23.08.16

Документация по обществена поръчка за доставка на ел. енергия

Документация по обществена поръчка за доставка на ел. енергия

Доставка на електрическа енергия през 2016-2018 година за сградите общинска собственост и улично осветление на територията на община Бойница. Изтегли документи Изтегли Протокол 1 – 27.06.15 Изтегли Протокол 2 –… Виж повече »

Документация храни 2016 г. /ПРЕКРАТЕНА!/

Документация храни 2016 г. /ПРЕКРАТЕНА!/

Архив документи – Решение