List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Проект за управление на риска

Проект за управление на риска

Изтегли архив документи

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Обществена поръчка за Превозвач 2016

- ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 40/22.08.2016 г. Изтегли

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Обществена поръчка за Превозвач 2016

- СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР № 39/22.08.2016 г. Изтегли

Документация ремонт сгради 2017

Документация ремонт сгради 2017

Изтегли архив документи Изтегли съобщение Изтегли протокол Изтегли заповед класиране

Документация PVC дограма 2016

Документация PVC дограма 2016

Изтегли документация Изтегли протокол Изтегли договор