List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Обществена поръчка за Превозвач 2016

- ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 40/22.08.2016 г. Изтегли

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Обществена поръчка за Превозвач 2016

- СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР № 39/22.08.2016 г. Изтегли

Документация ремонт сгради 2017

Документация ремонт сгради 2017

Изтегли архив документи Изтегли съобщение Изтегли протокол Изтегли заповед класиране

Документация PVC дограма 2016

Документация PVC дограма 2016

Изтегли документация Изтегли протокол Изтегли договор

Обява консултантски услуги за проект “Рехабилитация улици с. Бойница и с. Раброво”

Обява консултантски услуги за проект “Рехабилитация улици с. Бойница и с. Раброво”

Изтегли документация Изтегли протокол Изтегли заповед