List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Поръчка горива 2017

Поръчка горива 2017

Възл. поръч. горива 2017 (1) Борсов дог. горива 2017

Решение по ЗОП

Решение по ЗОП

Решение по ЗОП горива

Проект за управление на риска

Проект за управление на риска

Договор обявление за удължаване срока за получаване на оферти Изтегли архив документи Протокол

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Обществена поръчка за Превозвач 2016

- ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 40/22.08.2016 г. Изтегли

Обществена поръчка за Превозвач 2016

Обществена поръчка за Превозвач 2016

- СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР № 39/22.08.2016 г. Изтегли