List/Grid

Профил на купувача Публикувано в Профил на купувача

Заповед 3/05.01.23

Заповед 3/05.01.23

Зап. 3 от 05.01.2023 г прекр. търг вещи ЧОС

Повторен публичен търг с явно наддаване на движими вещи ЧОС

Повторен публичен търг с явно наддаване на движими вещи ЧОС

Изтегли архив

Заповед за прекратяване на публичен търг

Заповед за прекратяване на публичен търг

Заповед за прекратяване на публичен търг

Публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи ЧОС

Публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи ЧОС

Изтегли архив документи