List/Grid

Решения Публикувано в Решения

Бюджет 2016

Бюджет 2016

Изтегли документ

П    Р   А   В   И   Л   Н   И   К

П Р А В И Л Н И К

П Р А В И Л Н И К З А О Р Г А Н И З А Ц И Я Т А И Д Е Й Н О… Виж повече »

П Л А Н  ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.БОЙНИЦА, ОБЛ.ВИДИН ПРЕЗ 2016 Г.

П Л А Н ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.БОЙНИЦА, ОБЛ.ВИДИН ПРЕЗ 2016 Г.

П Л А Н ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.БОЙНИЦА, ОБЛ.ВИДИН ПРЕЗ 2016 Г. М. ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА 1. Приемане структура на общинска администрация Бойница за 2016 година. Докладва: Директор… Виж повече »

Решения 16-25/05.01.16

Решения 16-25/05.01.16

Изтегли архив

Решения 3-15 / 18.11.15

Решения 3-15 / 18.11.15

Изтегли архив