List/Grid

Заповеди и Наредби Публикувано в Заповеди и Наредби

Определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на  територията на  Община Бойница

Определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойница

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойница. Изтегли / виж документ – word.doc