List/Grid

Заповеди и Наредби Публикувано в Заповеди и Наредби

Наредба за обществен ред на територията на община Бойница

Наредба за обществен ред на територията на община Бойница

Наредба за обществения ред Бойнца

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  БОЙНИЦА, ОБЛАСТ ВИДИН

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА, ОБЛАСТ ВИДИН

Приета с Решение № 68/28.11.2013г. на Общински съвет – Бойница Изтегли документ

Местните такси и цени на услуги на  територията на  Община Бойница

Местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойница

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойница изтегли Word.doc

Местните данъци през 2014 г.

Местните данъци през 2014 г.

Наредба от 20 декември 2013 г. за определяне размера на местните данъци през 2014 г. на територията на община БОЙНИЦА изтегли Word.doc

Определяне размера на местни данъци и такси

Определяне размера на местни данъци и такси

Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ Изтегли / виж документ – word.doc