List/Grid

Заповеди и Наредби Публикувано в Заповеди и Наредби

Такса битови отпадъци 2022

Такса битови отпадъци 2022

Докладана записка ОбС 2022 ПЛАН СМЕТКА 2022 г. ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ-ПЛАН-СМЕТКА Чл.26 от ЗНА

Нови правила за работната заплата за 2021 г

Нови правила за работната заплата за 2021 г

Изтегли архив

Наредба ППС

Наредба ППС

НАРЕДБА ППС жив. тяга

Наредба за ППС придвижвано с животинска тяга – община Бойница

Наредба за ППС придвижвано с животинска тяга – община Бойница

НАРЕДБА ППС жив. тяга

Заповед епидемични мерки

Заповед епидемични мерки

Заповед 118