List/Grid

Заповеди и Наредби Публикувано в Заповеди и Наредби

Наредба за обществения ред Бойнца

Наредба за обществения ред Бойнца

Наредба за обществения ред Бойнца

Заповед комисия 37в 23_24 г. община Бойница

Заповед комисия 37в 23_24 г. община Бойница

Заповед комисия 37в 23_24 г. община Бойница

НАРЕДБИ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

НАРЕДБИ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА

Заповед кучета

Заповед кучета

Зап. пребр. безст. кучета Бойница

Заповеди пътища и ниви 22 г Бойница

Заповеди пътища и ниви 22 г Бойница

Изтегли архив Изтегли архив 2