List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Месечни отчети за м. февруари 2023 г

Месечни отчети за м. февруари 2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Заповед дежурства

Заповед дежурства

Зап. 57 дежурства ОА Бойница

Решения ОС от № 6 до № 12

Решения ОС от № 6 до № 12

Изтегли решения

Съобщение ЦИК за ИНП

Съобщение ЦИК за ИНП

Съобщение ЦИК за ИНП 02.04.2023г

Обява заседание ОС Бойница

Обява заседание ОС Бойница

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-март-2023