List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Протокол

Протокол

Протокол проверка адреси Бойница

Тримесечни отчети за I тр. 2023 г

Тримесечни отчети за I тр. 2023 г

Отчет Бюджет, ССЕС и ЧС Отчет КР

Месечни отчети за м.март 2023 г

Месечни отчети за м.март 2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Решение № 13 на ОС Бойница

Решение № 13 на ОС Бойница

Reshenie – 13

Списък на заличените лица

Списък на заличените лица

Списък на заличените лица И НП 02.04.2023 г Бойница