List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Покана общ.обсъждане отчет 2022 г.Община Бойница

Покана общ.обсъждане отчет 2022 г.Община Бойница

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.ОТЧЕТ-2022

Месечни отчети м.06.2023 г

Месечни отчети м.06.2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Конкурс главен счетоводител

Конкурс главен счетоводител

Конкурс гл. счетоводит. Бойница documents-save

Проект Наредба карти паркиране инвалиди

Проект Наредба карти паркиране инвалиди

Проект Наредба карти паркиране инвалиди

Отчет за месец май 2023

Отчет за месец май 2023

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС