List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 г

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 г

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.БЮДЖЕТ-2023

Заповед комисия 37в 23_24 г. община Бойница

Заповед комисия 37в 23_24 г. община Бойница

Заповед комисия 37в 23_24 г. община Бойница

Съобщение на Разрешение за строеж

Съобщение на Разрешение за строеж

Съобщение. Разрешение за строеж

Отчет за КР и текущи ремонти за II тримесечие

Отчет за КР и текущи ремонти за II тримесечие

Отчет КР и текущи ремонти