List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРС 2 ГЛ. СЧЕТОВОД. БОЙНИЦА 25.08.2023 г

ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРС 2 ГЛ. СЧЕТОВОД. БОЙНИЦА 25.08.2023 г

Изтегли архив документи

Заповеди избори

Заповеди избори

Зап. 121 СИК Бойница за МИ 29.10.2023 г Зап. 122 обявяване на списъц. МИ 29.10.23

Справка по чл.26 от ЗНА

Справка по чл.26 от ЗНА

СПРАВКА-НАРЕДБА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ

Месечни отчети за м. Юли 2023 г

Месечни отчети за м. Юли 2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Покана консултации

Покана консултации

Покана консулт. ОИК Бойница