List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Дневен ред и материали заседание ОбС 13.02.2024 г

Дневен ред и материали заседание ОбС 13.02.2024 г

Изтегли архив

СПИСЪК ДОП. КАНДИДАТИ ФИНКО

СПИСЪК ДОП. КАНДИДАТИ ФИНКО

СПИСЪК ДОП. КАНДИДАТИ ФИНКО

Програма за енергийна ефективност (ПЕЕ)  на община Бойница за периода 2024-2027 г

Програма за енергийна ефективност (ПЕЕ) на община Бойница за периода 2024-2027 г

ПЕЕ 2024-2027 г Бойница

Месечни отчети за м.Декември 2023 г

Месечни отчети за м.Декември 2023 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

ПОКАНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ БЮДЕЖ 2024 Г

ПОКАНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ БЮДЕЖ 2024 Г

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.БЮДЖЕТ-2024