List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Решения 11-28/2018

Решения 11-28/2018

Изтегли архив

Месечни отчети към 28.02.2018 г

Месечни отчети към 28.02.2018 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Документи по ЗЕВИ

Документи по ЗЕВИ

1 Forma_ZEE_new_final_2017_Boynica 1 Forma_ZEVI_new_final_2017_Boynica

На 14.03.2018 г. от 11.00 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница

На 14.03.2018 г. от 11.00 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Община Бойница Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1 телефон /факс: 09 333 2436 О Б Я В А На 14.03.2018 г. от 11.00 часа в Ритуалната… Виж повече »

Разпределяне на средствата получени по ЕРС за делегирана от държавата дейност 322

Разпределяне на средствата получени по ЕРС за делегирана от държавата дейност 322

Утвърдената формула за разпределяне на средствата получени по ЕРС за делегирана от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ за 2018 г. и утвърдените бюджети на ОУ“Васил Левски“ с.Бойница… Виж повече »