List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

ГОДИШЕН ДОКЛАД за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Бойница

ГОДИШЕН ДОКЛАД за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Бойница

ГД УПАУ 2022 г Бойница ГД УПАУ 2023 г Бойница

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49,АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПК

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49,АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПК

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49,АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПК

ПРОТОКОЛ № 4 и Решение № 23 от 25.06.2024 г. на ОбС

ПРОТОКОЛ № 4 и Решение № 23 от 25.06.2024 г. на ОбС

Протокол 4 – 2024г. Решение № 23 Програма за намаляване на риска от бедствия

ПРОТОКОЛ-4-ПК по БФИНУ-2024г.

ПРОТОКОЛ-4-ПК по БФИНУ-2024г.

ПРОТОКОЛ-4-ПК по БФИНУ-2024г.

Дневен ред и материали заседание ОбС-25.06.2024г

Дневен ред и материали заседание ОбС-25.06.2024г

Изтегли архив документи