List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Месечни отчети за м.05-2022 г

Месечни отчети за м.05-2022 г

Отчет Бюджет Отчет КСФ Отчет ЧС

Списък допуснати конкурс юрисконсулт

Списък допуснати конкурс юрисконсулт

Списък допуснати конкурс юрисконсулт

Регистри чл. 35 ал.1

Регистри чл. 35 ал.1

register_Boynica_decl чл. 35, ал. 1, т. 2 2022 г

Месечни отчети м.4.2022 г

Месечни отчети м.4.2022 г

Отчет Бюджет Отчет КСФ Отчет ЧС

Решения ОС Бойница от № 48 до № 50

Решения ОС Бойница от № 48 до № 50

Изтегли решения