List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Гласуване лица без валиден документ за самоличност

Гласуване лица без валиден документ за самоличност

Гласуване лица без валиден док. за самолич.

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ПИРО БОЙНИЦА

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ПИРО БОЙНИЦА

Изтегли

Списък на заличените лица за изборите на 04.04.2021 г

Списък на заличените лица за изборите на 04.04.2021 г

fpzalns_05-03-00

Месечни отчети за м. Февруари 2021 г

Месечни отчети за м. Февруари 2021 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Прогр. ЕЕ за 2021-2023 г на община Бойница

Прогр. ЕЕ за 2021-2023 г на община Бойница

Прогр. ЕЕ за 2021-2023 г на община Бойница