List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Проект СВ007.2.32.050  по програма ТГС България – Сърбия

Проект СВ007.2.32.050 по програма ТГС България – Сърбия

Резюме на проекта Афиш – 14.08.19 През Конференция България – Сърбия – 14.08.19

Покана за консултации

Покана за консултации

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ МИ 2019 Г

ОБЯВА лични асистенти

ОБЯВА лични асистенти

О Б Щ И Н А – Б О Й Н И Ц А ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 3840- Бойница, ул.”Г.Димитров” № 1, тел. 0938 98802; факс: 09333 2436 ; Е-mail: boinica@mail.orbitel.bg… Виж повече »

Тримесечен отчет за II тр.2019 г

Тримесечен отчет за II тр.2019 г

Отчет II тр. 2019 г.

Месечни отчети за м. юни 2019 г

Месечни отчети за м. юни 2019 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС