List/Grid

Архив на администратора: Община Бойница

Публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи ЧОС

Публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи ЧОС

Изтегли архив документи

Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС за м. октомври 2022 г

Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС за м. октомври 2022 г

Отчет Бюджет Отчет ДЕС Отчет КСФ Отчет ЧС

Конкурс Финансов контрольор Бойница

Конкурс Финансов контрольор Бойница

Изтегли документи конкурс

Обявления

Обявления

О Б Я В Л -ПУП_bojn_2022_stanislav О Б Я В Л -ПУП_bojn_2022_temelakiev

Решения ОС Бойница от № 69 до № 74

Решения ОС Бойница от № 69 до № 74

Изтегли архив